Menu

Hvad er kostpris og hvordan beregnes den?

Kostprisen forveksles ofte med indkøbsprisen men de er ikke helt ens. Her vises hvordan kostprisen håndteres og beregnes.

Udgivet:

Læsetid: 3 min

Hvad er kostprisen?

Kostprisen respræsentere den udgift som er forbundet med indkøbet af varen.

Kostprisen er derfor indkøbsprisen + udgifter som kan være fragt, produktion, told, emballage og andre udgifter forbundet med hjemtagelsen af varen.

Er kostprisen det samme som indkøbsprisen?

Da nogle systemer og webshop platform ofte kun understøtter indkøbsprisen, så vil denne ofte også blive benyttet til kostprisen. De to priser er dog forskellige. Indkøbsprisen er grundprisen og udgiftt som du betaler til leverandøren for 1. stk. af varen.

Indkøbsprisen er den som bruges på indkøbsordren til leverandøren.

Kostprisen er den pris man bruger internt i regnskabet for at udregne ens advance på salg af varen.

Hvordan sættes kostprisen på varen?

I Indexed PIM sættes kostprisen på varen under priser på samme niveau som indkøbsprisen og andet.

Beregning af kostprisen ved lagermodtagelse

Ofte justeres kostprisen ved varemodtagelsen. Her er der eksempelvis indkøb 10 stk. med en kostpris på 97 kr. per stk. Disse varer lægges på lager med denne værdi og den samlede lagerværdi opdateres med den gennemsnitlige værdi.

Eksempel på beregning af kostprisen på varen ved ny lagermodtagelse:

Der ligger 10 varer på lager med en kostpris på 10kr. per stk. og som giver en samlet lagerværdi på 100kr.

Der indkøbes 10 stk. med en kostpris på 15kr. som giver en ny tilført værdi på 150kr. ialt.

Lageret består nu af 20 stk. med en samlet lagerværdi på 250kr. og en ny gennemsnitlig kostpris på 12,5kr.

Når der sælges en vare kan man ikke se om det er den nye vare eller den gamle som trækkes ud, så derfor er kostprisen for den vare som sælges og trækkes ud af lageret 12,5kr. Den nye samlede lagerværdi er derfor 19 stk. med en samlet værdi på 237,5kr.

Integration til Uniconta for kostprisen

Uniconta har felt for kostprisen. Derfor overføres feltet costprice fra Indexed PIM til feltet CostPrice hos Uniconta. Integration kan overføre både til og fra Uniconta for produkter.

Integration til Customers1st (c1st) for kostprisen

Customers1st har felt for kostprisen. Derfor overføres feltet costprice fra Indexed PIM til feltet costPrice hos Customers1st. Integration kan overføre kostprisen til og fra Customers1st for produkter.

Ved oprettelse af indkøbsordre i c1st vil denne også overføres til Indexed PIM og synkronisere varelager. Når dette varelager oprettes i PIM vil kostprisen beregnes og opdateres ud fra værdien som kommer fra c1st.

Læs mere om denne integration

Integration til E-conomic for kostprisen

E-conomic har et dedikeret felt til kostprisen (unitCostPrice) som overføres ved produkt oprettelse i E-conomic samt ved alle opdateringer. Denne overføres enten ved selvstændig produkt oprettelse eller ved overførsel af ordre til E-conomic.

Læs mere om denne integration

Bliv kontaktet af os